Για την πλοήγηση


Ύδραυλικές Εγκαταστάσεις


Στο τεχνικό γραφείο AGR - Γεωργοστάθης Αποστόλης, που έχει την έδρα του στο Μαρούσι, εξειδικευόμαστε σε ό,τι σχετίζεται με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων και οικιών.

Το προσωπικό μας αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη υδραυλικών εγκαταστάσεων (δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, είδη υγιεινής, αντλιοστάσια ακαθάρτων και ομβρίων).