Για την πλοήγηση


Πρόγραμμα " Εξοικονομώ κατ' οίκον"


Το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»  είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και μονοκατοικιών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιοκτησιών τους και κατ’ επέκταση την εξοικονόμηση χρημάτων στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης, η οποία μπορεί να φτάσει  σε ποσοστό έως και 80% σε παλαιές κατοικίες που έχουν ανύπαρκτη θερμομόνωση. Το μέγιστο συνολικό ποσό επιδότησης για μία κατοικία είναι 15000 ΕΥΡΩ. Πέρα από αυτό το ποσό, επιδοτούνται και οι δαπάνες για δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και για αμοιβή συμβούλου έργου.

Το ποσοστό επιδότησης χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ωφελουμένων:

1η κατηγορία: Αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων με Ατομικό εισόδημα έως 12000 ΕΥΡΩ ή Οικογενειακό εισόδημα έως 20000 ΕΥΡΩ και η  επιδότηση ανέρχεται στο 70%.

2η κατηγορία: Αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων με Ατομικό εισόδημα έως 40000 ΕΥΡΩ ή Οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ΕΥΡΩ και η  επιδότηση ανέρχεται στο 35%

3η κατηγορία: Αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων με Ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 40000 ΕΥΡΩ ή Οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 60.000 ΕΥΡΩ και η  επιδότηση ανέρχεται στο 15%.

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος ιδιοκτήτης στο πρόγραμμα είναι :
Α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 2100 ΕΥΡΩ/ m2 και
Β) με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν το ακίνητο να αναβαθμιστεί κατά ποσοστό τουλάχιστο 30% ή  η ενεργειακή του κατηγορία να βελτιωθεί κατά μία τάξη.

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»