Για την πλοήγηση


Ενεργειακές Επιθεωρήσεις


Το τεχνικό γραφείο AGR - Γεωργοστάθης Αποστόλης, που έχει την έδρα του στο Μαρούσι, αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Συγκεκριμένα, ο μηχανολόγος μηχανικός κ. Γεωργοστάθης Αποστόλης εξειδικεύεται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον, καθώς και στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ (πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας).